Infokraft
SjomatNorge_thumb.jpg

Sjømat Norge

Sjømat Norge

Sjømat Norge

Infografikk utviklet for Sjømat Norge - en landsforening i NHO.

Sjømat Norge dekker hele verdikjeden, fra fjord til bord i norsk sjømatnæring. Medlemmene består av omlag 600 bedrifter med 14.000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service.

Fakta om norsk sjømatnæring (2018)

Fakta om norsk sjømatnæring (2018)

Antall sjømatmåltider: 37 millioner daglig, 365 dager i året

 Bearbeidingsgrad: 31 prosent, 69 prosent eksporteres ubearbeidet

Bearbeidingsgrad: 31 prosent, 69 prosent eksporteres ubearbeidet

 Arbeidsplasser: 58 000

Arbeidsplasser: 58 000

SjomatNorge_3.jpg
 Norge har eksportert 2,7 millioner tonn sjømat for 99 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 4 prosent og en verdiøkning på 5 prosent, eller 4,6 milliarder kroner mer enn i 2017.

Norge har eksportert 2,7 millioner tonn sjømat for 99 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 4 prosent og en verdiøkning på 5 prosent, eller 4,6 milliarder kroner mer enn i 2017.


 Topp 10 eksportmarkeder: Polen, Danmark, Frankrike, Storbritannia, USA, Nederland, Spania, Italia, Sverige og Japan

Topp 10 eksportmarkeder: Polen, Danmark, Frankrike, Storbritannia, USA, Nederland, Spania, Italia, Sverige og Japan

 Ny tid, gamle lover

Ny tid, gamle lover

 Fiskemottak

Fiskemottak

SjomatNorge_1.jpg