Folketrygdfondet

Forklaringsmodeller som viser hvordan Folketrygdfondet er strukturert og hvordan fokuset er rettet mot eierskapsutøvelse og en ansvarlig investeringspraksis.

Folketrygdfondet er en spesialisert kapitalforvaltningsorganisasjon som investerer Statens pensjonsfond Norge på vegne av Finansdepartementet.