Infokraft
Carbon Capture and Storage (CCS)

Gassnova

Carbon Capture and Storage (CCS)

Carbon Capture and Storage (CCS)

Fangst: CO2 skilles ut, fra andre gasser i en utslippsstrøm, i en kjemisk prosess. Den «fanges».

 Transport: Når CO2-gassen er komprimert til en væskelignende tilstand, transporteres den enten via rørledninger eller i tankbiler og skip, til et sted som er egnet for permanent lagring.

Transport: Når CO2-gassen er komprimert til en væskelignende tilstand, transporteres den enten via rørledninger eller i tankbiler og skip, til et sted som er egnet for permanent lagring.

 Lagring: CO2 blir injisert ned i geologiske formasjoner i undergrunnen, i dybder på en kilometer eller mer. De geologiske formasjoner som egner seg til CO2 lagring, består av porøse lag som kan oppta CO2, og en eller flere tette bergarter som ligger på toppen som et lokk og hindrer at CO2 lekker ut.

Lagring: CO2 blir injisert ned i geologiske formasjoner i undergrunnen, i dybder på en kilometer eller mer. De geologiske formasjoner som egner seg til CO2 lagring, består av porøse lag som kan oppta CO2, og en eller flere tette bergarter som ligger på toppen som et lokk og hindrer at CO2 lekker ut.

 Statsforetaket Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak.

Statsforetaket Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak.

Gassnova_1.jpg
Gassnova_2.jpg
Low hanging fruits

Low hanging fruits

– Bio-CCS (BECCS)
– CCS; Clean Coal
– CCS; Industry
– CCU(S)
– Direct Air Capture (DACCS)
– Hydrogen

Gassnova_8.jpg
Gassnova_6.jpg
Gassnova_7.jpg