Infokraft
Forsvaret_thumb_3.jpg

Forsvaret

Forsvaret

Forsvaret

Isometriske illustrasjoner av mannskaper og utstyr utviklet for den norske hæren.

Infokraft_forsvaret_9.jpg
Infokraft_forsvaret_10.jpg
F-16

F-16

Det første flyet landet på Rygge flystasjon 15. januar 1980. det ble anskaffet 60 F-16A (ensetere) og 12 F-16B (tosetere). Flyet er et enmotors multirolle jagerfly, og den første prototypen fløy allerede i 1974. Flyet fases nå gradvis ut og erstattes av F-35A.

X-wing starfighter

X-wing starfighter

Med sin sentrale rolle i slaget ved Yavin og ødeleggelsen av dødsstjernen, har X-wing starfighter tatt sin plass i historien. Den er bevæpnet med fire laserkanoner og to proton torpedobæreraketter. Her er skipet i norske farger.

 Isometriske illustrasjoner av mannskaper og utstyr. Disse blir brukt både internt og eksternt til å bl.a. vise hvordan de forskjellige enhetene i hæren er strukturert og hvordan de relaterer til hverandre.

Isometriske illustrasjoner av mannskaper og utstyr. Disse blir brukt både internt og eksternt til å bl.a. vise hvordan de forskjellige enhetene i hæren er strukturert og hvordan de relaterer til hverandre.

Infokraft_forsvaret_3.jpg
Infokraft_forsvaret_4.jpg
Infokraft_forsvaret_5.jpg