Infokraft
Gassnova_thumb.jpg

Gassnova

CCS - carbon capture and storage

CCS - carbon capture and storage

CO2-håndtering er en teknologi som reduserer store utslipp av karbondioksid, CO2. Teknologien omfatter en fangst-, en transport- og en lagringsdel.

Statsforetaket Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak.

  Fangst:  Fra pipene på verdens kullkraftverk, gasskraftverk og industrianlegg strømmer røykgass som inneholder store mengder karbondioksid. CO2 skilles ut, fra andre gasser i en utslippsstrøm, i en kjemisk prosess. Den «fanges» og sendes til lagringstanker for komprimering og videre transport med skip.

Fangst: Fra pipene på verdens kullkraftverk, gasskraftverk og industrianlegg strømmer røykgass som inneholder store mengder karbondioksid. CO2 skilles ut, fra andre gasser i en utslippsstrøm, i en kjemisk prosess. Den «fanges» og sendes til lagringstanker for komprimering og videre transport med skip.  Transport:  Når CO2-gassen er komprimert til en væskelignende tilstand, fraktes den med skip til Øygarden kommune hvor det skal det bygges et mellomlager. CO2 vil deretter føres i en rørledning ut til et undersjøiske lager i nærheten av Troll-feltet.

Transport: Når CO2-gassen er komprimert til en væskelignende tilstand, fraktes den med skip til Øygarden kommune hvor det skal det bygges et mellomlager. CO2 vil deretter føres i en rørledning ut til et undersjøiske lager i nærheten av Troll-feltet.

  Lagring:  CO2 blir injisert ned i geologiske formasjoner i dybder på en kilometer eller mer. Formasjonene som egner seg til CO2 lagring, består av porøse lag som kan oppta CO2, og en eller flere tette bergarter som ligger på toppen som et lokk og hindrer at CO2 lekker ut.

Lagring: CO2 blir injisert ned i geologiske formasjoner i dybder på en kilometer eller mer. Formasjonene som egner seg til CO2 lagring, består av porøse lag som kan oppta CO2, og en eller flere tette bergarter som ligger på toppen som et lokk og hindrer at CO2 lekker ut.

4_gassnova.jpg
Gassnova_1.jpg
Gassnova_8.jpg
Gassnova_6.jpg
Gassnova_7.jpg
CCS applications

CCS applications

Industry

Clean Coal

Gas production and LNG

CO2 for EOR

CCU(S)

Bio-CCS (BECCS)

Hydrogen

Direct Air Capture (DACCS)

Fullskala CO2-håndtering i Norge

Fullskala CO2-håndtering i Norge

Gassnova arbeider med å få på plass det som kan bli Europas første industrielle CO2-håndteringsprosjekt. Prosjektet skal vise at CO2-håndtering er mulig og trygt å gjennomføre.

Les mer her om det hvordan Gassnova skal bidra til løsningene som gjør at CO2 kan fanges og lagres, slik at menneskeheten ikke gjør kloden ubeboelig for kommende generasjoner.