Infokraft
Infokraft_Folketrygdfondet_thumb_2.jpg

Folketrygdfondet

Folketrygdfondet

Folketrygdfondet

Forklaringsmodeller som viser hvordan Folketrygdfondet er strukturert og hvordan fokuset er rettet mot eierskapsutøvelse og en ansvarlig investeringspraksis.

Folketrygdfondet er en spesialisert kapitalforvaltningsorganisasjon som investerer Statens pensjonsfond Norge på vegne av Finansdepartementet.

Infokraft_Folketrygdfondet_2.jpg
Infokraft_Folketrygdfondet_4.jpg
Infokraft_Folketrygdfondet_5.jpg