Fortet uten vann

UDIR


Utvikling av 'bønne' figurer for Utdanningsdirektoratet. Forsøker på en enkel og humoristisk måte å beskrive forskjellige leker og fysiske aktiviteter for barn. 

Målgruppen er ansatte i skolen, men den skal også være nyttig for AKS- og barnehageansatte og andre som ønsker tips til fysisk aktivitet i hverdagen. Fokus er glede og mestring ved bevegelse, og at alle skal kunne delta.

Aii

Døds

Yo

Dødball

Jadda

Hallo

Oops

Spretta Jeppe