Aftenposten

James Webb Space Telescope (JWST) er et infarødt teleskop som skal etterfølge Hubble-teleskopet. Speilet til JWST er hele 6.5 meter mens Hubble har et speil på 2.4 meter.

Teleskopet er et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom 17 land. Planlegges å sendes ut i verdensrommet i løpet av 2018.

Totalt budsjett: 8mrd USD.