teknologirådet

Illustrasjoner og grafer som beskriver industrielle utfordringer og forskjeller mellom land samt personvern.  

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir som gir råd til Stortinget og regjering om ny teknologi.

Næringsstrukturen i Norge og Sverige i 2014.

Personvern - arbeidsplassen

Helseapps

Droner

Digital eksos

 

LAKSEOPPDRETT

Fremtidens lakseoppdrett. Utvikling av grafer som viser norsk lakseoppdrett fra 1970 frem til i dag. Plansjen var et vedlegg som ble gitt alle politikerne på stortingen sammen med rapporten Fremtidens lakseoppdrett.