Teknologirådet

Illustrasjoner og grafer som beskriver lønnsforskjeller og industrielle utfordringer.  

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir som gir råd til Stortinget og regjering om ny teknologi.

Næringsstrukturen i Norge og Sverige i 2014