Teknologirådet

Illustrasjoner og grafer som beskriver industrielle utfordringer og forskjeller mellom land samt personvern.  

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir som gir råd til Stortinget og regjering om ny teknologi.

Personvern - arbeidsplassen

Helseapps

Droner

Digital eksos