HELSFYR URBAN BASE (HUB)

Design av kart som viser alle forbindelsene til Strømsveien 96.

Reisetidene sammenligner HUB med Forskningsparken og Lysaker for å vise hvor sentral lokasjonen faktisk er.

Utviklet på vegne av Entra og Union Næringsmegling.