Vindkraft

Statoil

Tegninger brukt i Statoils interne magasin WE. 

Statoil er Norges største selskap med 20 000 ansatte. 

 

Ormen Lange

Gjøa