Statkraft

Isometrisk illustrasjon av saltkraftverk for Statkraft. Osmose er diffusjon av molekyler (ofte vann) gjennom en halvgjennomtrengelig (semipermeabel) membran. 

Osmose brukes i saltkraftverk der man, i korte trekk, får ferskvann til å trekke gjennom en membran for å skape stort trykk som senere kan utnyttes til å få mer energi ut fra en vanlig turbin. 

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi.