Graf over jordbruksarealet i Eidsvoll kommune

NIBIO

Grafer og piktogrammer utviklet for NIBIO.

Bruksområde:  Forskningsformidling og presentasjoner. Kan brukes til å beskrive konkrete prosesser, eller til å illustrere overordnede temaer.

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har 700 ansatte og publiserte 290 vitenskapelige artikler i 2015.

Faktaark

Jordsmonn

Eksempler på grafer og statistikk brukt i rapporten "Bærekraftig skogbruk i Norge" 

Piktogrammer

"Bærekraftig skogbruk i Norge" rapport

Kapittel innganger

Piktogrammer utskåret i finér