NIBIO

Piktogrammer, grafer og modeller utviklet for NIBIO.

Bruksområde: Forskningsformidling og presentasjoner. Kan brukes til å beskrive konkrete prosesser og statistikk, samt illustrere overordnede temaer.

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har 700 ansatte og publiserte 290 vitenskapelige artikler i 2015.

Piktogrammer

"Bærekraftig skogbruk i Norge" rapport

Kapittel innganger

Piktogrammene utskåret i finér

Eksempler på grafer og statistikk brukt i rapporten "Bærekraftig skogbruk i Norge" 

Graf over jordbruksarealet i Eidsvoll kommune

Faktaark 

Jordsmonn