Opplysningskontoret for brød og korn

Utvikling av identiteter og kampanjer for OBK.  

Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) ble etablert i 2007 for å drive merkenøytral opplysningsvirksomhet på vegne av alle aktørene i verdikjeden. 

Skolebrødets dag feires 16. juni. Skolebolle, 12-øres, purke, ola-bolle, pai og skillings. Kjært barn har mange navn

I tillegg til t-skjorter, plakater i butikk og brødposer, utviklet vi i samarbeid med bransjen, to digitale kampanjer som ble kjørt på FB og Instagram

Kampanje 1: Hvordan spiser du skolebrødet og hva sier det om deg som person? 

SoMe fakta. Rekkevidde: 145 000. Kostnad: kr. 0.06 per engasjement

Over 100 bakerier over hele norge deltok

United bakeries solgte 10 000 ekstra skolebrød denne dagen

Stort engasjement:)

Kampanje 2: Illustrerte spørsmål. Det norske skolebrødet er et særeget bakverk, med mange unike kallenavn og fakta knyttet til seg.  Kampanjen tar for seg de ulike karakteristikkene og faktaene om skolebrødet

ChrisH_171027_2646_master.jpg
nico_HQ.gif

JUBILEUMSrapport

OBK fyller 10 år i 2017 og denne rapporten gir en kortfattet oversikt over drift, aktiviteter og resultater de 10 første årene.

Opplysningskontoret har i løpet av disse årene generert omtaleverdi på imponerende 133 millioner, fordelt på 2 478 medieomtaler i forskjellige 378 medier. Gratulerer!

matpakketips

Design av matpakkekampanje i samarbeid med Plikstre. Kampanjen ble kjørt på FB og Instagram ifm med skolestart etter sommerferien.

#matpakketips

#skolestart