Infokraft
Infokraft_opplysningskontoret for brod og korn_thumb.jpg

Opplysningskontoret for brød og korn

Opplysningskontoret for brød og korn

Opplysningskontoret for brød og korn

Utvikling av identiteter og kampanjer for OBK.

Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) ble etablert i 2007 for å drive merkenøytral opplysningsvirksomhet på vegne av alle aktørene i verdikjeden.

 Skolebrødets dag feires 16. juni. Skolebolle, 12-øres, purke, ola-bolle, pai og skillings. Kjært barn har mange navn.  I tillegg til t-skjorter, plakater i butikk og brødposer, utviklet vi i samarbeid med bransjen, to digitale kampanjer som ble kjørt på FB og Instagram.   Kampanje 1 tok for seg «Hvordan spiser du skolebrødet og hva sier det om deg som person?». Kampanjen hadde en rekkevidde i sosiale medier på 145 000 og en kostnad på 0.06 kroner per engasjement.

Skolebrødets dag feires 16. juni. Skolebolle, 12-øres, purke, ola-bolle, pai og skillings. Kjært barn har mange navn.

I tillegg til t-skjorter, plakater i butikk og brødposer, utviklet vi i samarbeid med bransjen, to digitale kampanjer som ble kjørt på FB og Instagram.

Kampanje 1 tok for seg «Hvordan spiser du skolebrødet og hva sier det om deg som person?». Kampanjen hadde en rekkevidde i sosiale medier på 145 000 og en kostnad på 0.06 kroner per engasjement.

 Over 100 bakerier over hele Norge deltok, og United Bakeries solgte 10 000 ekstra skolebrød denne dagen. Stort engasjement!

Over 100 bakerier over hele Norge deltok, og United Bakeries solgte 10 000 ekstra skolebrød denne dagen. Stort engasjement!

 Kampanje 2 tok for seg illustrerte spørsmål. Det norske skolebrødet er et særeget bakverk, med mange unike kallenavn og fakta knyttet til seg. Kampanjen tar for seg de ulike karakteristikkene og faktaene om skolebrødet.

Kampanje 2 tok for seg illustrerte spørsmål. Det norske skolebrødet er et særeget bakverk, med mange unike kallenavn og fakta knyttet til seg. Kampanjen tar for seg de ulike karakteristikkene og faktaene om skolebrødet.

Infokraft_opplysningskontoret for brod og korn_5.png
Jubileumsrapport

Jubileumsrapport

OBK fyller 10 år i 2017 og denne rapporten gir en kortfattet oversikt over drift, aktiviteter og resultater de 10 første årene.

Opplysningskontoret har i løpet av disse årene generert omtaleverdi på imponerende 133 millioner, fordelt på 2 478 medieomtaler i forskjellige 378 medier. Gratulerer!

Infokraft_opplysningskontoret for brod og korn_9.gif
Matpakketips

Matpakketips

Design av matpakkekampanje i samarbeid med Plikstre. Kampanjen ble kjørt på FB og Instagram ifm med skolestart etter sommerferien.

#matpakketips
#skolestart

Infokraft_opplysningskontoret for brod og korn_7.gif