Opplysningskontoret for brød og korn

Utvikling av identiteter og kampanjer for OBK.  

Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) ble etablert i 2007 for å drive merkenøytral opplysningsvirksomhet på vegne av alle aktørene i verdikjeden. 

Skolebrødets dag feires 16. juni. Skolebolle, 12-øres, purke, ola-bolle, pai og skillings. Kjært barn har mange navn

I tillegg til t-skjorter, plakater i butikk og brødposer, utviklet vi i samarbeid med bransjen, to digitale kampanjer som ble kjørt på FB og Instagram

Kampanje 1: Hvordan spiser du skolebrødet og hva sier det om deg som person? 

SoMe fakta. Rekkevidde: 145 000. Kostnad: kr. 0.06 per engasjement

Over 100 bakerier over hele norge deltok

United bakeries solgte 10 000 ekstra skolebrød denne dagen

Stort engasjement:)

Kampanje 2: Illustrerte spørsmål. Det norske skolebrødet er et særeget bakverk, med mange unike kallenavn og fakta knyttet til seg.  Kampanjen tar for seg de ulike karakteristikkene og faktaene om skolebrødet

matpakketips

Design av matpakkekampanje i samarbeid med Plikstre. Kampanjen ble kjørt på FB og Instagram ifm med skolestart etter sommerferien.

#matpakketips

#skolestart