Nordforsk

Illustrasjoner som beskriver Open Access (OA) som betyr fri, online tilgang til forskningsresultater. Dette innebærer at forskningsresultater publiseres i tidsskrifter som gir fri bruksrett for alle. 

NordForsk er en organisasjon under Nordisk ministerråd som finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.