Opplysningskontoret for brød og korn

Undervisningsmateriell utviklet for OBK. 
Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) ble etablert i 2007 for å drive merkenøytral opplysningsvirksomhet på vegne av alle aktørene i verdikjeden.