Livsløpet til en bille

norsk skogmuseum

Illustrasjoner og modeller som viser forskjellige tidsløp, sammenhenger og prosesser i utstillingen 'Det fantastiske treet'. Utstillingen ble åpnet i 2016 av Kronprins Haakon. 

Norsk Skogmuseum er et museum med nasjonalt ansvar for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogindustri. 100 000 besøkende i året.

Plantenes utvikling gjennom millioner av år

Det fantastiske treet er 7.5m høyt og består av over 10km aluminiumsrør

Snittet av en trestamme

Fotosyntesen

Fra åpningen 26. januar 2016

Hvordan årringene i treet påvirkes av vekst og hendelser

Fotosyntesen omdanner karbondioksid og vann til karbohydrater, med sollys som energikilde. Oksygen er et biprodukt av fotosyntesen

Snittet av et frø

Insektene som lever i det døde treet i tre forskjellige stadier av forråtnelse

Alle foto:  Bård Løken, Anno museum