Infokraft
Infokraft_norsk skogmuseum_thumb.jpg

Norsk Skogmuseum

Norsk skogmuseum

Norsk skogmuseum

Illustrasjoner og modeller som viser forskjellige tidsløp, sammenhenger og prosesser i utstillingen 'Det fantastiske treet'.

Norsk Skogmuseum er et museum med nasjonalt ansvar for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogindustri. 100 000 besøkende i året.

Alle foto: Bård Løken, Anno museum.

Infokraft_norsk skogmuseum_2.jpg
Infokraft_norsk skogmuseum_3.jpg
Infokraft_norsk skogmuseum_4.jpg
Infokraft_norsk skogmuseum_5.jpg
Infokraft_norsk skogmuseum_6.jpg
Infokraft_norsk skogmuseum_7.jpg
Infokraft_norsk skogmuseum_8.jpg
Infokraft_norsk skogmuseum_9.jpg