Nepali

Arabisk

Engelsk

Japansk

Somali

Vietnamesisk

Norsk brannvernforening

Utarbeidelse av brosjyre som gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet under norske forhold på 32 språk. Målgruppe: Minoritetsspråklige bosatt fast eller midlertidig i Norge, samt beboere på asylmottak.

Norsk brannvernforening er en selveiet stiftelse som ble opprettet i 1923 på initiativ fra forsikringsnæringen og myndighetene.