Infokraft
Norges Skogeierforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Skogeierforbund

llustrasjoner, grafer, layout og modeller utviklet for Norges Skogeieforbund. Bruksområder: Brosjyrer, presentasjonsmateriell, web, faktaark og sosiale medier.

Norges Skogeierforbund er sentral overbygning for 6 skogeierandelslag, 240 lokale skogeierlag og ca. 35 000 skogeiere over hele landet.

Infokraft_Norges skogeierforbund_illustrasjon_2.png
Infokraft_Norges skogeierforbund_illustrasjon_3.jpg
Skog

Skog

«Skog» tar for seg hvordan skogen påvirker klimaet og hvordan skogen kan være en del av løsningen på klimautfordringene verden står overfor i dag. I tillegg til magasinet ble det også laget faktaark av hver artikkel.

Infokraft_norges skogeierforbund_magasin_2.jpg
Infokraft_norges skogeierforbund_magasin_3.png
Infokraft_norges skogeierforbund_magasin_4.jpg