NordForsk

Tidslinje som viser prosessen en medisin må gjennom før den kan godkjennes.

NordForsk er en organisasjon under Nordisk ministerråd som finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.