Infokraft
NIBIO

NIBIO

NIBIO

NIBIO

Piktogrammer, grafer, layout og modeller utviklet for NIBIO.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Bioøkonomi er en økonomi basert på biologiske ressurser fra jord, skog og hav. Instituttet har ca. 700 ansatte.

 Piktogrammene kan brukes til å beskrive konkrete prosesser og statistikk, samt illustrere overordnede temaer. Dette betyr at de nesten har et ubegrenset bruksområde, og man kan effektivt sette piktogrammene sammen til store eller små scenarier.

Piktogrammene kan brukes til å beskrive konkrete prosesser og statistikk, samt illustrere overordnede temaer. Dette betyr at de nesten har et ubegrenset bruksområde, og man kan effektivt sette piktogrammene sammen til store eller små scenarier.

Infokraft_NIBIO_3.png
Infokraft_NIBIO_4.jpg
Faktaark

Faktaark

Faktaark som distribueres hovedsakelig til lokalpresse- og politikere. Visualisering av brukerreisen for publikasjon av rapporter og bøker, internbruk.

Infokraft_NIBIO_graf_2.jpeg
Infokraft_NIBIO_graf_3.jpeg
Infokraft_NIBIO_graf_4.jpg
Bærekraftig skogbruk i Norge

Bærekraftig skogbruk i Norge

Rapporten «Bærekraftig skogbruk i Norge» gir en samlet presentasjon av utvikling og status for de norske skogene.

Rapporten finnes også som nettversjon.

Infokraft_NIBIO_rapport_5.jpg
Infokraft_NIBIO_rapport_2.png
Infokraft_NIBIO_rapport_3.jpg
Infokraft_NIBIO_rapport_4.png
Trebehandling

Trebehandling

Magasinet «Trebehandling» presenterer de ulike typene trebehandling som finnes i Norge – både gamle og nye metoder – samt informerer om riktig bruk av tre. Magasinet er et hjelpemiddel for de som er interessert i tre, bygger med tre eller på en eller annen måte arbeider med tre.

Infokraft_NIBIO_magasin_3.jpg
Infokraft_NIBIO_magasin_2.png
Infokraft_NIBIO_magasin_6.jpg
_NIBIO_to-bilder-liggende-magasin.png