NIBIO

Piktogrammer, grafer, layout og modeller utviklet for NIBIO. 

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har 700 ansatte og publiserte 290 vitenskapelige artikler i 2015.

Piktogrammer kan brukes til å beskrive konkrete prosesser og statistikk, samt illustrere overordnede temaer

Piktogrammene har nesten ubegrenset bruksområder

Man kan effektivt sette sammen store eller små scenarier

"Bærekraftig skogbruk i Norge" rapport

Kapittel innganger

100 år med skogforskning. 1917 - 2017

Eksempler på layout, grafer og statistikk brukt i rapporten "Bærekraftig skogbruk i Norge" 

 Beskrivelse av brukerreisen for publikasjon av rapporter og bøker. Internbruk

Beskrivelse av brukerreisen for publikasjon av rapporter og bøker. Internbruk

Graf over jordbruksarealet i Eidsvoll kommune.

Eksempel på faktaark som distribueres hovedsakelig til lokalpresse- og politikere

Forskjellige jordsmonn