Mustad Eiendom

Kart og piktogrammer utviklet for Mustad Eiendom. Brukes på nettsiden og i prospekter for å differensiere og tydeliggjøre kommunikasjonen.

Mustad Eiendom et et familieeid selskap. Forvalter 310.000 kvm næringseiendom på Lysaker, hvor de har røtter tilbake til 1875.

Oversikt over alle eiendommene til Mustad Eiendom

Kart med piktogrammer som beskriver noen av fasilitetene i nærområdet, brukes bl.a. i prospekter

Interaktivt kart som viser hvordan planlagte bygg ser ut fra forskjellige synsvinkler

 

Piktogrammer

Piktogrammer brukt på nettsiden

tydeliggjør kommunikasjonen