Piktogrammer

Mustad Eiendom

Piktogrammer utviklet for Mustad Eiendom. Brukes på nettsiden og i prospekter for å differensiere og tydeliggjøre kommunikasjonen.

Mustad Eiendom et et familieeid selskap. Forvalter 310.000 kvm næringseiendom på Lysaker, hvor de har røtter tilbake til 1875.

Piktogrammer brukt på nettsiden

... for å tydeliggjøre kommunikasjonen