EGGS

PARR

SMOLT

HARVEST

PROCESSING

DISTRIBUTION

Marine Harvest

Livssyklusen til laks starter i ferskvann og den går gjennom mange stadier før den er klar til å sendes ut i verden. Denne guiden viser prosessen fra egg til distribusjon

Marine Harvest ASA er et av de største sjømatselskapene i verden, og verdens største produsent av atlantisk laks.