Enkeltmann

Lag

 

Hæren

Isometriske illustrasjoner av mannskaper og utstyr utviklet for den norske hæren. Disse blir brukt både internt og eksternt til å bl.a vise hvordan de forskjellige enhetene i hæren er strukturert og hvordan de relaterer til hverandre.
 

Tropp

Bataljon

Spesialbataljon

Brigade