Blokkdiagrammer

GEOLOGISKE TEGNINGER

Geologiske kartlegginger av områder og tidsepoker. Slike tegninger kan benyttes til alt fra visualisering av rasfare og grunnvannsforhold til jordsmonn og enerigiforekomster.

Geologisk tverrsnitt

Paleogeografi

 

Blokkdiagram

Paleogeografi av tidlig Bajocian (170.3 mya til 168.3 mya) periode.