Pylon utenfor Posthuset, Biskop Gunnerus' gate 14 A, Oslo

Entra 

Utvikling av skiltsystem for Entra. 

Entra ASA er et av Norges ledende eiendomsselskaper med en portfølje på 32 mrd.

Innendørs 'wayfindig' skilter. Bakplate og pil i blå akryl, bokstaver i sort akryl, børstet stålplate

Piktogrammer

Etasjeskilt, glass med hvit folie

Utendørsskilt i aluminium

Universell utforming

Universell utforming

Kantine piktogrammer

Folie på dører