Pylon utenfor Posthuset, Biskop Gunnerus' gate 14 A, Oslo

ENTRA

Vi har utviklet den visuelle profilen til Entra som benyttes på alt fra skiltsystemer og informasjonsskjermer til finansielle rapporter.  

Entra ASA er et av Norges ledende eiendomsselskaper med en portfølje på 32 mrd.

Innendørs 'wayfindig' skilter. Bakplate og pil i blå akryl, bokstaver i sort akryl, børstet stålplate

Etasjeskilt, glass med hvit folie

Utendørsskilt i aluminium

Universell utforming

Universell utforming

Kantine piktogrammer

Folie på dører

 

Informasjonsskjermer

Utvikling av animerte værskjermer som vises på infoskjermer i flere Entra bygg bl.a. Posthuset. Skjermene viser solen opp/ned, vindhastighet og temp akkurat nå, samt utsiktene for de neste syv dagene.

 

 

Animasjonsfilm som viser energiforbruk per kvm i undervisningsbygg. BI Brattørkaia sikter mot nesten ubegripelige 27.6 kWh/m2. Laget sammen med Visual labs.

 

Grafer og charts

Utvikling av design til grafer og charts. Bruksområde: nettside og finansielle publikasjoner.