Entra

Utvikling av design til grafer og charts. Bruksområde: nettside og finansielle publikasjoner. Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper og eier 96 eiendommer. Portføljens markedsverdi er på 32 mrd.