Cash management

Internasjonalt nettverk

DNB

Illustrasjoner for 'Cash management’ og ‘Internasjonalt nettverk'. Motivene beskriver ikke en konkret prosess, men ble benyttet til å illustrere overordnede temaer.  DNB er maskineriet som får hjulene til å gå rundt, er synkronisert, og ikke minst til å stole på – som et urverk.